Kolory to bardzo ciekawa cecha naszego otoczenia nie jest tajemnicą że często są od

odbierane subiektywanie, potocznie się też mówi że kobiety rozróżniają ich więcej niż mężczyźni więc jest to ciekawe i trudne wyzwanie dla technologii i przemysłu.

Jedną z pierwszych przestrzenia z jaką się stykamy jest

RGB:

Definicja: numer_koloru = R * 65536 + G * 256 + B

Zastosowanie: model RGB miał pierwotnie zastosowanie do techniki analogowej, obecnie ma również do cyfrowej. Jest szeroko wykorzystywany w urządzeniach analizujących obraz (np. aparaty cyfrowe, skanery) oraz w urządzeniach wyświetlających obraz (np. telewizory, monitory komputerowe).

Opis: jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Model RGB jest jednak modelem teoretycznym, a jego odwzorowanie zależy od urządzenia (ang. device dependent), co oznacza, że w każdym urządzeniu każda ze składowych RGB może posiadać nieco inną charakterystykę widmową, a co za tym idzie, każde z urządzeń może posiadać własny zakres barw możliwych do uzyskania.

CMYK:

Definicja: Skrót CMYK powstał jako złożenie pierwszych liter angielskich nazw kolorów. Końcowa litera K może oznaczać albo literę ostatnią słowa black (czarny; ostatnią, ponieważ litera B jest skrótem jednego z podstawowych kolorów w analogicznym skrócie RGB)[2] bądź skrót key colour (kolor kluczowy).

Zastosowanie: zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.). Na zestaw tych kolorów mówi się również barwy procesowe lub kolory triadowe (kolor i barwa w jęz. polskim to synonimy). CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.

Opis: Druk farbami (atramentami) CMYK odbywa się metodą rastra, czyli drukowania widocznych pod lupą punktów. Raster posiada 100% koloru. Może mieć różny kształt (raster klasyczny ma kształt koła), różną wielkość. Na danym obszarze druku stosunek powierzchni pokrytej rastrem danego koloru (np. cyjanu) do całej powierzchni tego obszaru, wyrażony w procentach, to wartość tonalna. Wartość tonalna 0% dla cyjanu oznacza powierzchnię nie pokrytą cyjanem, a wartość tonalna 100% (pełny ton) cyjanu oznacza powierzchnię pokrytą cyjanem w całości. Drukując różnymi wartościami tonalnymi dla cyjanu mamy wrażenie optyczne różnego natężenia barwy cyjan.

RAL:

Definicja:

RAL 10xx – grupa odcieni żółtych
RAL 20xx – grupa odcieni pomarańczowych
RAL 30xx – grupa odcieni czerwonych i różowych
RAL 40xx – grupa odcieni purpurowych i fioletowych
RAL 50xx – grupa odcieni niebieskich
RAL 60xx – grupa odcieni zielonych
RAL 70xx – grupa odcieni szarych
RAL 80xx – grupa odcieni brązowych
RAL 90xx – grupa odcieni białych i czarnych.

Zastosowanie: system oznaczania barw oparty na porównaniu z wzorcami. W ten sposób oznacza się barwy farb do metalu, lakierów samochodowych w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC stosowanych przez plastyków i wiele innych zastosowań, w tym także farb mieszanych komputerowo, niezależnie od ich producentów.

Opis: Dodatkowo stworzono bardziej dokładny model nazwany RAL DESIGN, który obejmuje 1825 barw (przed rokiem 2018, ilość barw wynosiła 1625) i systematyzuje je z uwzględnieniem doświadczalnie zmierzonej jasności i nasycenia.

Notacja barw w RAL Design System to kod numeryczny, który składa się z napisu „RAL” i siedmiu cyfr np.: RAL 210 60 30, gdzie 210 to odcień (Hue), 60 to jasność (Lightness), a 30 to chrominancja (Chroma), co ilustruje położenie w przestrzeni barw CIE LCH.

Ciekawostka:

Markowi producenci wyświetlaczy do użytku profesjonalnego używają takich skal do odwzorowania kolorów: AdobeRGB,  sRGB,  Rec. 709,  DCI-P3, Rec. 2020 i na przykład dla monitorów DELL najwyższa możliwa klasa odwzorowania to PremierColor.

Bibliografia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/RAL

https://pl.wikipedia.org/wiki/CMYK

https://en.wikipedia.org/wiki/CMYK_color_model

https://pl.wikipedia.org/wiki/RGB